top of page

Tjurhornet

22 våningar i närheten av Bolidenplan och Slakthusområdet

M&P Property Invest förvärvade under slutet av 2013 fastigheten Tjurhornet

7 i Johanneshov. Förvärvet gjordes i samarbete med EBAB AB, ett konsultföretag

inom projekt- och fastighetsutveckling. Fastigheten ligger i ett område

där det pågår en omvandling av befintliga fastigheter från kontor och industri

till bostäder. Kommunen har påbörjat planarbetet.


Projektnamn

Tjurhornet 7


Adress

Lindestorpsvägen 21,

Johanneshov, Stockholm


Tomtareal

Ca 1.126 kvm


Investeringsdatum

13 december 2013

Avsikten med investeringen

Tjurhornet är idag en industrifastighet med hyresgästen Distra Konsultcenter.

Detaljplanen för fastigheten medger idag ej bostäder men Bolaget bedömer

att prognosen är mycket god att ändra detaljplanen till bostadsändamål på

fastigheten. Bolagets mål är därför att genomdriva denna nya detaljplan som

medger bostäder.

Området

Fastigheten är belägen söder om Johanneshovsvägen (f.d. Huddingevägen)

nära Bolidenplan och Slakthusområdet. Fastigheten ligger i ett äldre industriområde

men omgivningarna i övrigt domineras av bostadsbebyggelse

och fastigheter som förväntas komma att bebyggas med nya bostäder.

Utvecklingen av projektet

Under årets första sex månader fortlöpte detaljplanarbetet med Stockholm

Stad och Stadsbyggnadskontoret. De första ritningarna på ett 5-6 våningshus

har dock ritats om till ett 22 våningshus, se bilden ovan. Om detta går

igenom är det positiva nyheter då det skulle öka volymen på projektet, dock

kan ytterligare tilläggsförvärv av mark från grannfastigheten krävas för att

kunna genomföra detta. Tidsplanen för projektet förutsätter att detaljplanen

går igenom under 2016.

bottom of page