top of page

OM OSS

Property Invest är ett investeringsbolag med fokus på fastighetsprojektering

Vi ger privatpersoner möjlighet att investera direkt i fastighetssegmentet projektutveckling. Projekten kan komma att omfatta alla typer av fastighetskategorier som exempelvis  bostadsfastigheter, äldreboenden, lager/logistikfastigheter, kontorsfastigheter, handelsfastigheter och hotellfastigheter.

PROPERTY Stockholm Sweden.jpeg

Affärsidé

Bolaget grundades av CMI i början av 2013 med affärsidén att investera i olika typer av fastighetsprojekt, direkt eller indirekt via bolag. Projekten kan komma att omfatta alla typer av fastighetskategorier exempelvis bostadsfastigheter, äldreboenden, lager/logistik, kontor, handelsfastigheter och/eller hotell

Arbetssätt & rådgivare

CMI är Investment Manager i bolaget och har det övergripande ansvaret för förvaltningen. CMI har i dagsläget anlitat M&P Asset Management som investeringsrådgivare.

 

M&P Asset Management erbjuder fastighetsrelaterade tjänster till både internationella och nationella investerare på den svenska fastighetsmarknaden. M&P Asset Management har genom åren byggt upp ett starkt nätverk som idag inkluderar majoriteten av aktörerna inom den svenska fastighetsbranschen såsom fastighetsägare, långivare, konsulter, mäklare, rådgivare etc.

PROPERTY Bergmans Bageri Terass.jpeg
PROPERTY Rindö.jpeg

Struktur & bolagsstyrning

Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag via vilket fastighetsinvesteringarna sker. Investeringarna genomförs med eget kapital, lån och/eller andra finansieringsformer. Investerare får möjlighet att genom bolaget indirekt investera i fastighetsprojekt genom underliggande bolag.


Bolagets investeringskommitté är utsedd av styrelsen och deltar aktivt i alla investeringsbeslut. Dess huvuduppgift är att hantera frågor som investeringar och avyttringar av fastighetsprojekt, kapitaltillskott, upptagande av lån samt övervakning av portföljens riskexponering.


Bolagets styrelse bär det yttersta ansvaret för bolagets organisation och förvaltningen av verksamheten. Styrelsen ansvarar för den finansiella övervakningen och allokering av bolagets finansiering och kapital, och fattar slutgiltiga investerings- och exitbeslut avseende underliggande fastighetsprojekt baserat på Investeringskommitténs förslag.

bottom of page