top of page

Årsta Torn

Möjligt högvåningshus i närheten av Bolidenplan och Slakthusområdet


Property Invest förvärvade tillsammans med EBAB AB Tjurhornet 7 i Johanneshov under slutet av 2013. Förvärvet omfattade över 1100 kvm mark och en mindre industrifastighet i ett område där det pågår en omvandling av befintliga fastigheter från kontor och industri till bostäder.


Projektnamn

Tjurhornet 7


Adress

Lindestorpsvägen 21,

Johanneshov, Stockholm


Tomtarea

Ca 1 126 kvm


Investeringsdatum

13 december 2013

Saminvesterare


Om investeringen

Tjurhornet är idag en industrifastighet. Stockholms Stad, tillsammans med fastighetsägarna, arbetar med ett planarbete gällande ändring av detaljplan för området, från kontor och industri till bostäder. Detta ligger även i linje med planer för omkringliggande områden som exempelvis Slakthusområdet. Utifrån tidigare upprättat start-PM finns indikationer på en exploatering av ett flerbostadshus på marken. Bolagets mål är att genomdriva en ny detaljplan som medger bostäder. Om detaljplanen ändras finns möjlighet att antingen sälja byggrätterna alternativt att bolaget utvecklar dessa byggrätter till bostäder i egen regi.


Området

Fastigheten är belägen söder om Johanneshovsvägen (f.d. Huddingevägen) nära Bolidenplan och Slakthusområdet. Området är ett av Stockholms mest expansiva bostadsområden där det i närområdet planeras för cirka 2 500 nya bostäder i Slakthusområdet, cirka 1 500 bostäder utmed Årstastråket och cirka 4 000 bostäder på Årstafältet.

Commentaires


bottom of page