maj 31, 2018

Aktieägarna i Property Invest & Development i Stockholm AB kallas härmed till årsstämma onsdag den 28 juni 2018 kl.14.00 hos Advokatfirman Vinge, Smålandsgatan 20, Stockholm. Vänligen klicka på nedan länk för kallelse med mer info.

 

Kallelse Årsstämma Property Invest 2018

Fullmaktsformulär Property Invest

januari 8, 2018

Är du aktieägare och vill ha halvårsrapporter om investeringarna – vänligen kontakta oss på info@propertyin.se

december 18, 2017

Nyemissionen i Property Invest & Development AB har nu avslutat. Emissionen tillförde bolaget 29 640 180 kr före emissionskostnader och totalt tecknades 311 183 stycken a-preferens aktier samt 77 795 stycken stamaktier. Det nya antalet totala aktier i Property Invest & Development AB uppgår efter nyemissionen till 1 714 478 stycken, fördelat på 1 371 583 a-preferens aktier respektive 342 895 stamaktier.

juli 9, 2017

Aktieägarna i Property Invest & Development i Stockholm AB kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 9 augusti 2017 kl. 10.00 hos Advokatfirman Vinge, Smålandsgatan 20, Stockholm. Klicka på nedan länk för kallelse samt fullmakt.

 

Kallelse

Fullmakt

mars 8, 2016

Info 3

mars 8, 2016

Info 2

mars 8, 2016

info 1